• Ατομική Συμβουλευτική

  • Ομάδες Ψυχολογικής υποστήριξης

  • Συμβουλευτική γονέων

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός & mentoring

  • Test επαγγελματικού προσανατολισμού

  • Συμβουλευτική & Υποστήριξη εφήβων

  • Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης και για επαγγελματίες

  • Συμβουλευτική οικογένειας


Με βρίσκετε εδώ:

Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων www.sek-sociology.gr
Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού www.elesyp.gr
www.startup.gr 
www.e-stage.gr 
www.sunshineradio.gr , Εκπομπή "Η ζωή είναι Χαρά" νέα ώρα, κάθε Τετάρτη στις 20:00