• Γιατί δεν μπορώ να συγχωρήσω;
  • Πού κρύβονται οι απαντήσεις που χρειάζομαι;
  • Αποτελεσματική επικοινωνία 
  • Συντροφικές σχέσεις
  • Θέματα διατροφής
  • Εργασιακά, αναζήτηση εργασίας

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα θέματα που αναλύονται στο βιβλίο.