Σόνια Ηλιαρεΐζη

Κοινωνιολόγος, Κ. Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική

Πιστοποιημένη Μεταπτυχιακή εξειδίκευση: Συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός & mentoring (ECVET)

e-mail: siliareizi@yahoo.com