Ομάδες υποστήριξης

Σκοπός και κανόνες λειτουργίας των ομάδων

Σκοπός των ομάδων είναι -με την καθοδήγηση πάντα του επαγγελματία θεραπευτή- να προσδιοριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και να μάθουμε να τα ελέγχουμε και να τα αντιμετωπίζουμε με μηχανισμούς που θα είναι αποτελεσματικοί και στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Οι ομάδες αποτελούνται από άτομα που βιώνουν προβλήματα και συναισθήματα τα οποία τα εμποδίζουν να χαρούν ή να λειτουργούν αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους και τις σχέσεις τους: άγχος, θλίψη, θυμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσλειτουργικές σχέσεις, θυματοποίηση, έλλειψη ορίων με το περιβάλλον κ.ά

  • Άτομα που επιδιώκουν την εξέλιξή τους και την ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους

  • Μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τους στόχους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τα συναισθήματά μας. Μιλάμε ελεύθερα και με ειλικρίνεια, δεν κρίνουμε και δεν κρινόμαστε.

  • Μέσα από τη σωστή καθοδήγηση, μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα και τα συναισθήματά μας, έτσι ώστε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη

  • Συναντιόμαστε μία φορά την εβδομάδα σε καθορισμένη μέρα και ώρα, και διαρκούν ένα δίωρο.

  • Αριθμός ατόμων έως 5

  • Κάθε ομάδα για να είναι αποτελεσματική ως προς το αποτέλεσμα, χρειάζεται ένα τρίμηνο κύκλο, δηλαδή 12 συναντήσεις

  • Τα μέλη οφείλουν να είναι συνεπή ως προς τη συμμετοχή τους

  • Τα μέλη της ομάδας δεσμεύονται ως προς το απόρρητο

  • Προηγείται προσωπική συνέντευξη με το κάθε υποψήφιο μέλος πριν την ένταξή του στην ομάδα